Våra tjänster

Flygfoto av elledningar och skog.

Tjänster

Nyinstallation

Nyinstallationer i ditt hem skall utföras av en auktoriserad elektriker då vi säkerställer att elsystemet är korrekt installerat och uppfyller dom senaste säkerhetsstandarderna. Vi ser till att allt utförs i enlighet med gällande regler och föreskrifter. När det kommer till elektrisk utrustning i ditt hem är säkerheten av största vikt för att undvika olyckor och farliga situationer.

Nyinstallation av lampor och el i villa

Tjänster

Service

Vår huvuduppgift på servicesidan är att utföra olika elarbeten åt privatpersoner eller företag. Det kan vara allt från att installera eluttag och belysning till att laga trasiga elektriska apparater. Vi är är snabbt tillgängliga för akuta ärenden och har goda kunskaper inom elteknik för att kunna lösa olika problem effektivt och säkert. Med regelbundet underhåll och förebyggande åtgärder säkerställer vi även en korrekt och säker drift av elsystem och installationer över tid.

Man lagar skylt i en lyftkran

Tjänster

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll av elsystem är viktigt för att säkerställa korrekt drift av utrustning och undvika oplanerade och dyra driftstopp. Regelbunden utrustningsinspektion och underhåll hjälper vi dig att proaktivt identifiera potentiella problem och åtgärda dem innan de orsakar kostsamma och farliga stillestånd. Detta bidrar också till att förlänga utrustningens livslängd och minska risken för olyckor orsakade av defekter i elsystemet. Genom att prioritera förebyggande åtgärder kan du öka effektiviteten och säkerheten i ditt elsystem på lång sikt.

En man i gul arbetsjacla med El connect på ryggen